Документи

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 14.09.2020 г.
Покана
Пълномощно (образец)
Материали за Общото събрание


ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ 2014 г.
Съобщение
Протокол от Общото събрание на облигационерите

ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ АКЦИИ 2018 г. 
Съобщение за публично предлагане на акции на "Холдинг Варна" АД
Проспект за публично предлагане на акции на "Холдинг Варна" АД

ПРОТОКОЛИ ОТ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ
Протокол от редовно ОСА 29.09.2020
Протокол от редовно ОСА 14.09.2020
Протокол от извънредно ОСА 21.05.2020
Протокол от извънредно ОСА 05.05.2020
Протокол от редовно ОСА 10.07.2019
Протокол от редовно ОСА 29.06.2018 
Протокол от редовно ОСА 14.06.2018 
Протокол от извънредно ОСА 16.03.2018 
Протокол от извънредно ОСА 23.02.2018
Годишен отчет на емитент на облигации към 31.12.2017
Протокол от редовно ОСА 30.06.2017
Протокол от редовно ОСА 15.06.2017
Протокол от редовно ОСА 24.06.2016
Протокол от извънредно ОСА 18.12.2015
Протокол от редовно ОСА 26.06.2015
Протокол от извънредно ОСА 17.11.2014 г.
Протокол от редовно ОСА 20.06.2014 г.
Протокол от редовно ОСА 28.06.2013
Протокол от редовно ОСА 30.06.2012
Протокол от редовно ОСА 29.06.2011
Протокол от редовно ОСА 25.06.2010
Протокол от извънредно ОСА 31.03.2010
Протокол от редовно ОСА 15.07.2009
Протокол от редовно ОСА 30.06.2008
Протокол от редовно ОСА 21.09.2007 г.
Протокол от извънредно ОСА 25.09.2006
Протокол от редовно ОСА 25.05.2006 г.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Джинджърс ЕООД от 27.08.2020 г.
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексимбанк АД от 08.04.2020 г.
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексимбанк АД от 06.04.2020
Уведомление във връзка със Закона за меркитеи действията по време на извънредното положение
Уведомление за плащане на главница по облигационна емисия BG2100012140 от 31.12.2019
Уведомление за плащане на лихва по облигационна емисия BG2100012140  от 31.12.2019
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексимбанк АД от 03.10.2019
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексимбанк АД от 24.09.2019 
Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС)596/2014 от Джинджърс ЕООД от 26.07.2019
Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС)596/2014 от Джинджърс ЕООД от 23.07.2019
Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексимбанк АД от 05.06.2019 
Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексимбанк АД от 15.05.2019 
Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексимбанк АД от 27.03.2019 
Уведомление по чл.145 от ЗППЦК 
Уведомление по чл. 17 параграф 1 от Регламент на ЕС 596/2014 г. и чл. 10 от ЗППЦК
Уведомление по чл. 84, ал.1 от ЗППЦК за публично предлагане на акции на Холдинг Варна АД
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 06.12.2018 
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от ДФ "Реал Финанс Балансиран Фонд" 2071 от 19.11.2018
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от ДФ "Реал Финанс Високодоходен Фонд" 2070 от 19.11.2018 г.
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД 2069 от 19.11.2018 
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 23.08.2018 
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Уведомление за поверителност съгласно GDPR
Уведомление по чл. 145 за значително дялово участие от Павлекс-97 ЕООД
Уведомление по чл. 145 за значително дялово участие от Павлекс-97 ЕООД

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД 2052 от 11.06.2018 
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД 2051 от 11.06.2018 
Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 20.04.2018  
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 14.12.2017
Уведомление за изплащане на лихви и главница по облигационна емисия от 12.12.2017
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Реал Финанс Високодоходен Фонд от 11.12.2017 
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Реал Финанс Балансиран Фонд от 04.12.2017
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Реал Финанс Високодоходен Фонд от 04.12.2017
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Реал Финанс Високодоходен Фонд от 17.11.2017
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Реал Финанс Балансиран Фонд от 17.11.2017
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Tексим Банк АД от 30.10.2017
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Tексим Банк АД от 23.10.2017
Уведомление за изплащане на лихви и главница по облигационна емисия от 19.10.2017
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 19.10.2017 Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК от 14.08.2017 
Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК от 09.08.2017
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Реал Финанс Високодоходен Фонд от 08.08.2017
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Реал Финанс Балансиран Фонд от 08.08.2017
Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК от 14.07.2017
Уведомление по чл.145 от ЗППЦК от 14.06.2017
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 28.04.2017
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 20.04.2017
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 20.04.2017 
Уведомление по чл.19 от регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 13.04.2017
Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 28.03.2017 
Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 15.03.2017 
Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 02.03.2017
Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 11.01.2017
Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 13.12.2016 
Журналисти от Investor Media Group с награди от Асоциацията на българските авиокомпании

Журналисти от Investor Media Group с награди от Асоциацията на българските авиокомпании

23.03.2017

Призовете са за отразяване на състоянието на авиацията в България Двама журналисти от  Investor Media Group бяха наградени днес...

Прочети повече >
Нов прием по стипендиантска програма "Изкуства" на фондация "Св.Св. Константин и Елена"

Нов прием по стипендиантска програма "Изкуства" на фондация "Св.Св. Константин и Елена"

21.03.2017

Два нови арт проекта на студенти ще подкрепи през 2017 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ чрез стипендиантската си...

Прочети повече >
Конкурс за проекти III пленер "Докосване до природата"

Конкурс за проекти III пленер "Докосване до природата"

21.03.2017

Фондация "Св. Св. Константин и Елена" обявява конкурс за проекти за III пленер-конкурс "Докосване до природата"....

Прочети повече >
Над 3 500 лв. за деца в неравностойно положение събра кампания "Мартеници" на Фондация "Св.Св. Константин и Елена"

Над 3 500 лв. за деца в неравностойно положение събра кампания "Мартеници" на Фондация "Св.Св. Константин и Елена"

01.03.2017

Успешна благотворителна кампания за празника Баба Марта реализира Фондация „Св. Св. Константин и Елена“. За седма поредна...

Прочети повече >