КАРАЧИ АД
КАРАЧИ АД – учредено на 17.11.2014 година, чрез апорт на активи. Разпределението на акциите е 49 % собственост на  „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД и 51 % собственост на Тиона ЕООД, като „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД упражнява контрол по силата на споразумение. Предмет на дейност – експлоатация на хотелски комплекс и СПА комплекс след изграждането им.