Готови са безплатните паркинги, които ще разтоварят трафика на крайбрежната алея

18.08.2017


Над 650 нови безплатни паркоместа на крайбрежната алея вече са на разположение на граждани и гости на града. Съоръжението е част от инвестиционния проект на „Холдинг Варна АД-Алея първа“, на стойност 73.1 милиона лева. То включва възможност за транспортно преминаване, кръгово движение, зона за напречно паркиране, тротоари, алейно осветление, озеленяване както и цялата необходима инфраструктура за водоснабдяване, канализация и електрозахранване на района. Изграждането на паркингите стана възможно след овладяване  на последиците от свличането на земни маси при подхода от спирка „Почивка“. Паркингите са разположени в частта под изпълненото и преминало мониторинг противоерозионно укрепване на ската. Новото съоръжение дава възможност за удобно паркиране в непосредствена близост до плажовете и зоната за отдих. Необезпокоявани от автомобили, в комфортна и спокойна среда вече се придвижват и пешеходци и велосипедисти.
В зоната на паркинга са предвидени достатъчно места за хора със специфични двигателни проблеми, както и тротоари за безопасен достъп на посетителите до паркинга. Икономично алейното осветление предоставя удобство и сигурност в тъмната част на денонощието. 
Изпълнени са всички предписания и зададени технически параметри. Дъждовните води се отвеждат и заустват чрез изградените колектори за повърхностни води, а битовата канализация се зауства в каналнопомпена станция Акациите. Озеленяването е изпълнено с подходящи растителни видове и допринася за естетиката на крайбрежната зона.
Стойността на новото съоръжение е над 4 милиона лева и се финансира изцяло със средства на „Холдинг Варна“ АД.

Ето и част от техническите параметри на обекта „Открити паркинги с улично осветление“ :
687 паркоместа,
вид на паркиране – напречно;
ширина 5 м.;
максимален надлъжен наклон -  1,0%;
настилка: два пласта асфалт (2х4 см) и уплътнени асфалтови смеси с дебелина 12 cm, трошен камък 40 см. 

Платно за преминаване и тротоар - настилка: два пласта асфалт (2х4 см), уплътнени асфалтови смеси с дебелина 12 cm, трошен камък 40 см;

Габарити: ширина 6 м ограничено с видими бордюри и пешеходен тротоар.

Кръгово движение: възможност за обръщане в обратна на движение посока;

Радиус на вътрешния кръг: минимум 11 м.;

Ширина на платното в кръга: минимум 6,5 м;

Улично осветление с LED лампи;

Озеленяване: на композирани групи, както и по цялата дължина на откритите паркинги между паркоместата. Озеленяване на подпорната стена с пълзящи зелени растения.