Информация за притежателите на акции от масовата приватизация

24.01.2019

Във връзка със съобщения в медиите за предстояща замяна на акциите от масовата приватизация с дялове от  инвестиционен фонд напомняме, че може да направите справка за актуално състоянието в интернет страницата на Централен депозитар АД или чрез лицензирани инвестиционни посредници.
Посредници в гр. Варна:
•    Реал Финанс АД, гр. Варна, гр. Варна, ул. "Ал. С. Пушкин" № 24, ет. 2,.Tел.: 052/603-828
•    АБВ Инвестиции ЕООД, гр. Варна, ул. "Цар Асен" N5,  тел. 052 601 592
•    Елана Трейдинг АД, гр. Варна, бул. „Сливница“ 8,тел 052 802 498
•    Варчев Финанс ЕООД, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“186, тел.052 631 000

Пълен списък на инвестиционните посредници може да намерите на интернет страницата на  Комисията за финансов надзор.