М.Близнаков: На всеки процент нарастване на производителността имаме 1,5 % увеличение на заплатата

05.11.2018

„Имаме много ограничен персонал по трудовоправни отношения от Украйна – каза Милчо Близнаков от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), изпълнителен директор на "Холдинг Варна"АД на работна среща с работодатели от региона за търсене и предлагане на труд в България, инициирана от КТ „Подкрепа“. Тези кадри се набират от области на българската диаспора. Получават заплати, които са конкурентни на нашите. Нашият стремеж е да поддържаме стабилен персонал и отношения в нашите хотели, независимо, че голяма част от тях са сезонни. Тъй като нямаме целогодишни приходи в тези хотели, нямаме възможност да осигурим целогодишно заплащане. Поддържаме обаче контакти с персонала, изпращаме съобщения на хората, които работят за нас – от най-ниските нива, до ръководните позиции“. Холдингът има постоянна политика и възвращаемост на персонала.

 

„Проблемите възникнаха през 2014 г., сподели още Милчо Близнаков. Ние живяхме затворени много дълго време. Имаше изходни визи и за да излезеш в чужбина, трябваше да получиш разрешение. Младите хора днес искат да видят какво е навън, да учат да поработят, да сравнят заплащането. Това е един естествен процес, който няма как да бъде спрян. Ние прибягваме към работници от Украйна в последния момент, ако има недостиг на наши кадри. Стремим се да поддържаме отношения с наши работници. Заплатите в частния сектор растат. От 2011 до 2016 г. има нарастване на средната работна заплата със 146%. Нараства и БВП на човек от населението. На всеки процент нарастване на производителността имаме 1,5% увеличение на заплатата. Растежът неминуемо ще доведе до нов ценови натиск" – каза още Милчо Близнаков.

 

По време на срещата във Варна синдикалисти и работодатели дискутират защо се е стигнало до криза със сезонните работници, което е голям проблем за Черноморския регион. Този проблем в момента се пренася в зимните курорти.


ИА ЧЕРНО МОРЕ