Ново инвестиционно намерение на Холдинг Варна АД

10.01.2018