Нов прием на кандидати за летен семестър на учебната 2016/2017 по стипендиантска програма "Туризъм" на Фондация "Св.Св. Константин и Елена" със съдействието на Холдинг Варна АД

07.02.2017

 Нов прием на кандидати по стипендиантска програма „Туризъм“ за летен семестър на учебната 2016/2017 г.
Започна приемът на документи по стипендиантска програма "Туризъм", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2016/2017 година. Програмата се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД от Фондация "Св. Св. Константин и Елена".
 
Краен срок за прием на документи: 15 март 2017
 
За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват студенти, български граждани, в редовна форма на обучение – степен бакалавър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, със завършен минимум един семестър от висшето си образование с минимален успех: отличен - 5.50 и обучаващи се в област „Туризъм”.
Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни суми по 300 лв.
 
Регламент
 
Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в стипендиантската програма (съгласно образец);
- мотивационно писмо;
- академична справка /или уверение от университета/ за успех от зимния  семестър на учебната 2016/2017 г., форма на обучение, специалност, курс;
 
Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена” ,  по поща или куриер на адрес:
 
Фондация "Св. Св. Константин и Елена"
к.к. Св. Св. Константин и Елена
Административна сграда
Варна 9006
за контакти и повече информация:
тел.:   +359 52 383 943
и-мейл: foundation@stconstantine.bg
 
Попълването  на  документите  е  задължително  както  за новите кандидати,  така  и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново за следващ семестър.
 
 Повече информация ще откриете на сайта на фондация "Св.Св. Константин и Елена".