Резултати от конкурса АЛЕЯ ПЪРВА

12.11.2009

На 12.11.2009 в хотел Азалия бяха обявени наградите за архитектурния конкурс Алея Първа: 

Първа награда: не се присъжда 
Втора повишена награда: СТЕФАН ДОБРЕВ АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ЕООД, 15 000 лв. (петнадесет хиляди); 

Втора награда: АКАНТ ДЗЗД, 10 000 лв. (десет хиляди) 

Трета награда: арх. ЛИЛИЯ ПЕТРОВА, 5 000 лв. (пет хиляди);

Трета награда: ДИЗАРХ ООД, 5 000 лв. (пет хиляди);