Св.Св. Константин и Елена Холдинг вече е едноличен собственик на Карачи

13.07.2016


Варненската компания откупи дела на Тиона ЕООД в началото на юлиСв. Св. Константин и Елена Холдинг АД вече е едноличен собственик на Карачи ЕАД, съобщава туристическото дружество чрез БФБ-София.

Това е факт, след като на 4 юли 2016 г. варненската компания изкупи дела на Тиона ЕООД, равняващ се на 12 160 броя акции, или на близо 50,63% от капитала на дружеството. Цената не се съобщава.

Преди сделката инвестицията на холдинга в Карачи се е оценявала на 1,186 млн. лв., става ясно от междинния консолидиран финансов отчет на Св. Св. Константин и Елена Холдинг за първото тримесечие на 2016 г.

Промяната от акционерно дружество в еднолично акционерно дружество е в отразена по партидата на Карачи в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 11 юли 2016 г. 

В едноименния курортен комплекс по северното Черноморие чрез Карачи холдингът изгражда балнеоложки център. В края на 2015 г. започна обновяването и модернизацията на съществуващия обществен термален басейн. Проектът е част от инвестиционната ни политика за подобряване на материалната база и за обогатяване на предлаганите балнеоуслуги, четем на сайта на компанията.

Термалният комплекс е разположен върху площ от над 10 хил кв.м. Предвижда се изграждането на открити и закрити басейни за деца и възрастни, зони за балнеология, релакс, плуване, водни игри и забавления. Съоръженията ще се захранват от минералните води в курорта.

В близост до термалния комплекс е планирано и построяването на нов хотел. Сградата ще бъде с височина 5 етажа и разгърната застроена площ 19 459 кв.м. Хотелът ще отговаря на изискванията за категоризация „5 звезди” и ще работи целогодишно. 

Към 31 март 2016 г. Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД губи 1,347 млн. лв. на консолидирана основа при отрицателен финансов резултат в размер на 1,31 млн. лв. за същото тримесечие на 2015 г.

Консолидираните приходи са нагоре до 2,9 млн. лв от 1,35 млн. лв., колкото бяха в края на март 2015 г. Покачването се дължи най-вече на ръста на приходите от строителни дейности. Разходите също растат – от 2,71 млн. лв. до 4,31 млн. лв.

Към 31 март 2016 г. основни акционери в Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД са Холдинг Варна АД с 51%, Рентапарк ЕООД с 18% и УПФ „ЦКБ Сила“ със 7%.

До момента все още няма сделки с акции на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД. Цената им е 11,5 лв., а пазарната капитализация на дружеството – 26,56 млн. лв.

Източник: Investor.bg