Стипендиантска програма на Холдинг Варна

22.02.2016

Нов прием на кандидати по стипендиантските програми „ТУРИЗЪМ“ за летен семестър на учебната 2015/2016 г.
Холдинг Варна АД учредява 4 стипендии за български студенти в специалност „Туризъм” на обща стойност 6 000 лв. Стипендиите ще бъдат предоставени чрез фондация „Св. Св. Константин и Елена”. В края на март ще бъдат обявени имената на двама студенти, които ще получават стипендии през летния семестър на учебната 2015/2016 година. Размерът на всяка една от стипендиите е 1 500 лв.
Крайният срок за подаване на документи изтича на 8 май 2016 г.  
 
За получаване на стипендия могат да кандидатстват студенти редовно обучение, обучаващи се за степен бакалавър, специалност ”Туризъм”, от всички български висши училища, с минимален успех по  предходния семестър: отличен 5,50. 
Комисия, съставена от представители на академичната общност, Холдинг Варна АД и Фондация „Св. Св. Константин и Елена” ще разгледат документите и определят бенефициентите на програмата.
 
Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител в офиса на Фондация „Св. Св. Константин и Елена” (9006 Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, Административна сграда) или чрез куриер до същия адрес. По програмата могат да участват стипендианти от предходни години. 
 
Фондация „Св. Св. Константин и Елена” реализира от 2014 година стипендиантски програми в различни области - „Туризъм”, „Здраве чрез СПА”, „Социално дело и социален мениджмънт”,  „Изкуства”.  Основна цел е да се стимулират студентите за постигане на отлични резултати в обучението и осигуряване на възможност за повишаване на квалификацията.
 
Информация за стипендиантската програма, както и за дейностите и инициативите на фондация „Св. Св. Константин и Елена”, можете да откриете на сайта фондацията - www.foundation.bg и на нейната фейсбук страница - www.facebook.com/foundation.bg.