Съобщение за изграждане на съоръжение по проект Алея първа

22.04.2019

 
В изпълнение на поетите ангажименти към Държавата по сертифицирания от Българската агенция за инвестиции проект Алея първа, Холдинг Варна започва изграждането на водовземно съоръжение след влязло в сила разрешение за строеж, издадено от община Варна. Техническият проект предвижда реализиране на сондаж за минерална вода с дълбочина 2000 +/- 50 метра с дебит 30 л./сек. и температура 50 С0. Строителните работи са възложени на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД гр. Долни Дъбник и ще продължат за период до 10 месеца.
Минералните води ще се използват за възстановителни процедури, хидротерапия и калолечение в Центъра за възстановяване и рехабилитация (Градска къпалня), част от инвестиционния проект Алея първа. На следващия етап ще бъдат изградени и предвидените информационен център, конферентни зали, центърът за водни спортове и морска археология.  Холдинг Варна АД