Съобщение за инвестиционно намерение на Холдинг Варна АД

14.05.2018