СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА МЕДИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

05.03.2019
Считано от 01.03.2019 г., Холдинг Варна АД има сключен договор с „Инфосток“ АД, с интернет адрес: www.infostock.bg,  като информационна медия за разкриване на регулирана информация на обществеността.


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА МЕДИЯ