Уведомление за инвестиционно намерение-Холдинг Варна АД

01.08.2019


Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Воден атракцион".