„Холдинг Варна” АД и Фондация „Св. Св. Константин и Елена” обявяват конкурс за стипендианти в специалност „Туризъм“ и "Здраве чрез СПА" за учебната 2017/2018

16.09.2017

Фондация "Св. Св. Константин и Елена" обявява нова кампания за прием на документи по две от стипендиантските си програми: 

>ТУРИЗЪМ - всичко за програмата тук: http://foundation.bg/event/bg/139

>ЗДРАВЕ чрез СПА - тук: http://foundation.bg/event/bg/140

15 октомври е КРАЕН СРОК за кандидатстване и по двете програми, които се осъществяват със съдействието на „Холдинг Варна” АД от Фондация "Св. Св. Константин и Елена".
 
Програмата „Здраве чрез СПА“ е за бакалаври и магистри - редовно или задочно обучение по специалности, обвързани с физикална и рехабилитационна медицина, морелечение (таласотерапия), СПА и Wellness терапии, балнеология,  кинезитерапия, ерготерапия, лечебни и спортни масажи и медицинската козметика, във Висши учебни заведения и колежи, регистрирани съгласно закона за висшето образование в България. Минимално изискван успех при кандидатстване: Мн. добър 5.00.
 
За стипендии по стипендиантска програма "Туризъм" имат право да кандидатстват студенти, български граждани, в редовна форма на обучение – степен бакалавър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Минимален успех на кандидатите от предходния семестър: отличен - 5.50.
 
Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена” ,  по поща или куриер на адрес:
 
Фондация "Св. Св. Константин и Елена"
к.к. Св. Св. Константин и Елена
Административна сграда
Варна 9006
за контакти и повече информация:
тел.:   +359 52 383 943
и-мейл: foundation@stconstantine.bg
 
Размер на една стипендия: 1500 лв. разпределена на 5 равни месечни вноски по 300 лв.