Холдинг Варна продължава финансирането на стипендиантските програми за учебната 2016/2017 година

17.08.2016

Холдинг Варна ще продължи да подкрепя чрез Фондация „Св. Св. Константин и Елена“  висшето образование на студенти – отличници и през предстоящата учебна 2016/2017 година. От 16 август паралелно започна приема на документи по две от стипендиантските програми на Фондацията. Това са „Туризъм“, чието финансиране през зимния семестър на учебната 2016/2017 година отново се осъществява от Холдинг Варна АД и „Здраве чрез СПА“ – програма, която се реализира с подкрепата на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД. 

Крайният срок за кандидатстване и по двете програми е 11 септември 2016 г.

Основна цел на програмите „Туризъм“ и „Здраве чрез СПА“ е студентите, които са постигнали  отлични резултати в следването си, да бъдат стимулирани да продължат да се развиват и усъвършенстват в избраната от тях професия. Стипендиите, всяка от които е в размер на 1 500 лв. за семестър, дават допълнителна възможност на студентите  да повишат квалификацията си чрез купуването на нова литература или чрез допълнителни курсове, специализации и обучения по специалността. Общо изискване към кандидатите и по двете програми е да са постигнали минимален успех 5.50 от предходния учебен семестър. Необходимо е също кандидатите да опишат в мотивационно писмо амбициите, целите и плановете си за развитие в професията и да се аргументират защо заслужават да получат стипендията. Квотите за зимния семестър на учебната 2016/2017 година са две стипендии за „Туризъм“ и две за „Здраве чрез СПА“, на обща стойност 6 000 лв.  Имената на новите стипендианти по програмите ще станат известни в края на септември. 

Интересът и към двете програми е изключително голям. Предходната кампания в област „Туризъм“ отчете своеобразен рекорд, приемайки документацията на повече от 70 кандидати от 14 университета в страната. 

В съответствие с една от основните мисии на Фондацията – подпомагане на образователните възможности на студенти в неравностойно положение, през настоящата учебна година програмата „Здраве чрез СПА“ ще продължи да има опция за предимство, с което ще се ползват студенти израстнали под институционална грижа, от семейства с ниски доходи, сираци и полусираци, студенти със специални потребности.

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място в офиса на Фондацията, със седалище к.к. Св. Св. Константин и Елена, Административна сграда или чрез изпращане по поща или куриер. Попълването на документите е задължително както за нови кандидати, така и за студенти, които и преди са участвали в кампаниите за набиране на стипендианти. Подробности за програмите, за необходимите документи за кандидатстване, както и допълнителна информация за инициативите на Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ можете да намерите на сайта www.foundation.bg или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/foundation.bg/.