ПАМПОРОВО ПРОПЪРТИ ЕООД
ПАМПОРОВО ПРОПЪРТИ ЕООД
“Пампорово пропърти” ЕООД е създадено през м.Октомври 2009 г., със седалище и адрес на управление гр.Асеновград., ул.“Иван Вазов” № 2. Дружеството е вписано в търговския регистър на Агенция по вписвания–клон Пловдив с Удостоверение № 20091021094029/21.10.2009 г.
Предметът на дейност е хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги.От 2012 г. “Пампорово пропърти„ ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг Варна” АД,   
“Пампорово пропърти” ЕООД притежава хотелски комплекс, в процес на изграждане, в курортен комплекс „Пампорово”. Обектът е пететажна сграда със степен на завършеност – покрив, външна мазилка и облицовка, с вътрешни мазилки, с фаянс и теракота в баните, с дограма и осветление, с ЕЛ, ВиК и ОиВ инсталации, със застроена площ от 1 594 и РЗП 9 140 кв.м. 
Въвеждането в експлоатация на новия комплекс е заложено в следващата инвестиционна година. С придобиването на хотелски комплекс в Пампорово, чрез покупката на  „Пампорово пропърти” ЕООД, Холдинг Варна АД разширява инвестиционния си порфейл в сферата на туризма, което дава възможност за обогатяване на предлаганите туристически продукти и дестинации.