ПРОЕКТ АЛЕЯ ПЪРВА
През на 2007 г. Холдинг Варна АД получи сертификат за инвестиция първи клас от Българската агенция за инвестиции за проекта Алея Първа. 
Проектът е базиран на приетия и влязъл в сила през 2002 г. ПУП за района и предвижда укрепителни мероприятия по ската, изграждане на водопровод и канализация, ел.мрежи и съоръжения, вело и пешеходни алеи и  паркинги.
Предвидените сгради и съоръжения за обществено ползване са предназначени за задоволяване на широк кръг от обществени потребности, свързани с отдих, забавления, морски спортове, квалификация, профилактика и  рехабилитация.
Алея Първа ще предостави свободен и по-удобен достъп до крайбрежната зона и ще стане привлекателно място през цялата година за гражданите и гостите на Варна от всички възрасти. Гостите ще се възползват от ресурсите на морето, въздуха и минералните води. Проектът ще създаде и така необходимите работни места.   
Като използва предвидените мерки по Закона за насърчаване на инвестициите, на 15.06.2009 г. Холдинг Варна АД придоби пет поземлени имота в крайбрежната зона и  през 2013 г.  завърши укрепителните дейности на ската и възстановяването на панорамната алея.
Укрепителното съоръжение обхваща скат с дължина 1100 м. и височина 30 метра и включва вертикални и хоризонтални дренажни кладенци, подпорна стена, метални мрежи и стоманобетонни решетки по ската. Повърхностните води са отведени и заустени с изградената алейна канализация. Монтирани са предпазни съоръжения, а укрепеният скат е озеленен. По панорамната алея са изградени три спортни площадки с фитнес уреди и кътове за отдих. Противоерозионното укрепване на стойност над 20 милиона лева е финансирано със средства на Холдинг Варна АД.
Общата стойност на инвестицията е 73 100 000 лв.

 
 
2016
Финансова информация
Виж всички анализи и отчети
Как се промени крайбрежната визия на Варна през 2016

Как се промени крайбрежната визия на Варна през 2016

30.12.2016

Европейският облик на това ембематично за града място започва да бъде привлекателно за варненци и гости целогодишно Отминаващата...

Прочети повече >