ОТКРИТИ ПАРКИНГИ
Съоръжението е част от инвестиционния проект Алея първа, на стойност 73.1 милиона лева и включва възможност за транспортно преминаване, кръгово движение, зона за напречно паркиране, тротоари, алейно осветление, озеленяване както и цялата необходима инфраструктура за водоснабдяване, канализация и електрозахранване на района.
Алеята е с подходяща ширина и настилка, което осигурява транспортен достъп до крайбрежната зона. Близо 700 паркоместа в непосредствена близост до плажовете и зоната за отдих създават спокойна среда и комфорт за посетителите, предпочели да се придвижват пеш или с велосипеди. Достатъчно места за паркиране са предназначени за хора със специфични двигателни проблеми. Тротоари осигуряват безопасен достъп на посетителите до паркинга. Алейното осветление е икономично и предоставя комфорт и сигурност в тъмната част на денонощието. Дъждовните води се отвеждат и заустват чрез изградените колектори за повърхностни води. Озеленяването е изпълнено с подходящи растителни видове и ще допринесе за естетиката на крайбрежната зона.
Изграждането на обекта осигурява удобен и безконфликтен обществен достъп и възможности за паркиране в непосредствена близост до плажовете и  центъра за възстановяване и рехабилитация, конгресния и информационен център, зони отдих, спорт и развлечение, които предстоят да бъдат реализирани в рамките на инвестиционния проект Алея първа. Инвестицията създава условия за удовлетворяване на обществените очаквания за освобождаване на крайбрежната алея от автомобилно движение и изграждане на пешеходна зона и велоалея.
2016
Финансова информация
Виж всички анализи и отчети
Как се промени крайбрежната визия на Варна през 2016

Как се промени крайбрежната визия на Варна през 2016

30.12.2016

Европейският облик на това ембематично за града място започва да бъде привлекателно за варненци и гости целогодишно Отминаващата...

Прочети повече >