ПРОТИВОЕРОЗИОННО УКРЕПВАНЕ
Според предвидените мерки по Закона за насърчаване на инвестициите, на 15.06.2009 г. Холдинг Варна АД придоби пет поземлени имота в крайбрежната зона и  реализира укрепителни дейности като изгради противоерозионо укрепване. Страителните дейности започнаха на 01.03.2012 г. и приключиха в рамките на предварително определения срок от 15 месеца. С поротокол от 24.09.2013 г.  Дирекцията за национален строителен контрол издаде разрешение за ползване на съоръжението..
Укрепителниото съоръжение обхваща скат с дължина 1100 м. и височина 30 м. В противоерозионното укрепване са изградени над 100 броя вертикални и хоризонтални дренажни кладенци, подпорна стена, поставени са на метални мрежи и стоманобетонни решетки по ската. Монтирани са предпазни съоръжения, а укрепеният скат е  озеленен. Противоерозионното укрепване на стойност над 20 милиона лева се финансира със средства на Холдинг Варна.
В рамките на проекта е възстановена панорамната алея като е изградена нова канализация за отвеждане на дъждовни води, ново алейно осветрление, три спортни площадки с фитнес уреди на открито, кътове за отдих и озеленяване. Реализирана е инициативата на спортната общественост като са поставени знаци, отбелязващи участието на варнеските спортисти в Олимпийските игри. Алеята  от открита на 09.05. 2013 г. 
Общата стойност на инвестицията е 73 100 000 лв.

Разрешение за ползване
 
2016
Финансова информация
Виж всички анализи и отчети
Как се промени крайбрежната визия на Варна през 2016

Как се промени крайбрежната визия на Варна през 2016

30.12.2016

Европейският облик на това ембематично за града място започва да бъде привлекателно за варненци и гости целогодишно Отминаващата...

Прочети повече >