ХОТЕЛИЕРСТВО И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
ХОЛДИНГ ВАРНА АД управлява дивесифициран портфейл от инвестиции в търговски дружества, които предоставят на българските и чуждестранни потребители висококачествени продукти и услуги в сферата на туризма, финансите, проектантската дейност, медиите и комуникациите.