КОНСОРЦИУМ МАРИНА-БАЛЧИК АД
Яхтено пристанище Балчик
Капитал: "Консорциум Марина-Балчик" АД е дружество, регистрирано през 2006 г. с капитал 50 000  лева.
"Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД е с дялово участие в размер на 32 500 лева или 65 процента.
Седалище и адрес на управление: к.к."Св. Св. Константин и Елена", административна сграда, гр. Варна - 9006
Предмет на дейност: Управление на пристанища, строителство, модернизиране, разширяване и ползване на пристанища, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, придобиване, управление, оценка и продажва на участия в български и чуждестранни дружества и др.
"Консорциум Марина-Балчик" АД експлоатира яхтено пристанище Балчик съгласно подписан през м.септември 2006 г. концесионен договор с Община Балчик, влязъл в сила на 04.12.2006 г. След подписването му, дружеството извърши всички процедури за сертифициране на яхтеното пристанище в гр. Балчик, както и за придобиване от дружеството на Сертификат за оператор на яхтено пристанище. На базата на обобщени оферти се избра подизпълнител за І етап от разширяването и оборудването на източното крило на съществуващата буна. Монтирани са плаващи понтони, които обособяват допълнителна бухта за акостиране на луксозни яхти.