В началото на новата академична година Холдинг Варна АД отпуска две стипендии за български студенти по специалност "Туризъм"

02.09.2016


Нов прием на кандидати по стипендиантска програма „Туризъм“ за зимен семестър на учебната 2016/2017 г.

През зимния семестър на новата академична година Холдинг Варна АД чрез Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ отпуска 2 стипендии за български студенти по специалност „Туризъм“. Размерът на всяка една от стипендиите е 1 500 лв.                                

Краен срок за подаване на документи: 11 септември 2016 година.

За стипендия могат да кандидатстват студенти редовно обучение, специалност „Туризъм“, степен бакалавър, от всички български висши училища. Изискване към кандидатите е да са постигнали минимален успех от летния семестър на учебната 2015/2016 г. отличен 5.50.


Необходими документи за кандидатстване:

- заявление (по образец); 

- мотивационно писмо (описващо амбициите, целите и плановете за развитие на кандидатите в професията и съдържащо аргументация защо кандидатът заслужава да получи стипендията);

- служебна бележка, удостоверяваща  формата на обучение, специалността и успеха от летния семестър на учебната 2015/2016 година.


Комисия, съставена от представители на академичната общност, Холдинг Варна АД и Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ ще разгледат документите и ще определят стипендиантите. По програмата могат да подават документи нови кандидати, студенти, които са кандидатствали в предходни години, а също и досегашни стипендианти на Фондацията.

 

Пълен регламент на програмата можете да намерите тук:  


Регламент

 

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител лично, по пощата или по куриер на адрес:

 

Фондация „Св. Св. Константин и Елена“,

к.к. Св. Св. Константин и Елена,

Административна сграда,

Варна 9006

 

За допълнителна информация:

Фондация „Св. Св. Константин и Елена”

Тел: 052 383 943 

foundation@stconstantine.bg