Деца от институциите тръгват на училище с помощ от Фондация "Св. Св. Константин и Елена"

14.09.2016

По повод 15 септември Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ и тази година осигури за 108-те деца от институциите, които подпомага всички необходимости за нормалното протичане на учебния процес. Новата учебна 2016/2017 година за момчетата и момичетата в училищна възраст от ЦНСТ „Изгрев“, ЦНСТ към дом „Другарче“, дом „Надежда“ и за възпитаниците на помощното училище с интернат „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Кривня е обезпечена с учебници, тетрадки, ученически пособия и помагала, материали за чертане и рисуване, комплекти за оцветяване, апликиране и моделиране, спортни екипи, дрехи и маратонки.
 
Лятната ваканция беше използвана и за ремонтни дейности, реализирани в тези институции със съдействието на Фондацията и със средства от дарителския й фонд. На 15 септември помощното училище в с. Кривня посреща своите ученици с изцяло подновена дограма и врати в кабинетите по трудово, домакинство и логопедия. Частични ремонти са извършени и в общежитието. В дом „Надежда“ младежите и девойките вече ще подготвят уроците и домашните си в изцяло ремонтирана и обновена дневна стая. Двете къщи, в които живеят децата от ЦНСТ „Изгрев“ са подсигурени със здрави външни врати, а в дом „Другарче“ бяха направени частични ремонти в две от жилищните помещения.
 
Инициативата за подпомагане на деца, младежи и девойки лишени от родителска грижа, в неравностойно положение и със специални потребности за първия учебен ден, е постоянна в дарителския календар на Фондацията. Кампанията има за цел да обезпечи нуждите на децата за тяхното образование и обучение, да подобрява условията, в които подрастващите под институционална грижа живеят, учат и творят, да им осигурява личен комфорт и самочувствие и да насърчава социализацията им в обществото.