Завърши проектът "Заедно" на Фондация "Св.Св. Константин и Елена", с подкрепата на дирекция "Превенции" в община Варна

25.10.2016

Студенти и деца в неравностойно положение заедно срещу агресията и стреса

Студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и деца в неравностойно положение от ЦНСТ „Изгрев“ участваха в общ проект „Заедно“ на Фондация „Св. Св. Константин и Елена“, с подкрепата на дирекция „Превенции“ в Община Варна. Крайната цел на проекта бе превенция на рисковото поведение, агресията и стреса сред подрастващите лишени от родителска грижа чрез компенсиране на липсата на естествена среда за общуване, занимания и активности. В продължение на 6 месеца студенти по психология, право и защита на националната сигурност и децата от центъра за настаняване от семеен тип бяха заедно на концерти, театрални постановки, спортни състезания, кино прожекции. Посетиха множество културно-исторически обекти и забележителности. Общуваха помежду си, забавляваха се, спортуваха и участваха в общи игри и интерактивни занимания. Взаимно научиха за интересите си в различни области, за професиите, в които искат да се реализират, за мечтите си. Изградиха доверие помежду си и станаха приятели. Със сигурност общите срещи, посещения и интерактивни игри направиха ежедневието на децата от „Изгрев“ и на студентите по-пъстро, по-интересно, по-очаквано.

За първи път голямата част от децата посетиха голямо международно спортно или музикално събитие, за първи път усетиха какво е да си сред голяма публика и да следваш емоцията на зрителите в залата, за първи път много от децата получиха нагледни уроци за културно поведение, а някои от тях дори  откриха сред студентите модела на подражание, който биха искали да следват. Всяка среща бе чакана с нетърпение, бе мотивация да добро поведение сред децата, бе възможност за разширяване на полето на техния интелект и емоции. За 6 месеца децата пораснаха не само физически, но и в отношенията помежду си и към околния свят.

Изключително позитивната среда на общуване и занимания им даде усещането за грижа, за внимание, за уважение, за желание да се развиват, споделят възпитатели и психолози, които ежедневно обгрижват децата. А според студентите, в края на проекта промените, които са забелязали у децата са видими в сравнение с началото и със сигурност са в положителен аспект. Общуването, срещите, разговорите, съветите, насоките – след всичко това децата са наясно, че трябва да положат наистина големи усилия, за да постигнат желанията и мечтите си, да бъдат търпеливи, упорити и да следват целта си, за да имат по-добър шанс в живота. 

Източник: ИА Черно море