Кампания за озеленяване на Холдинг Варна АД

25.04.2016

Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ и Холдинг Варна АД се присъединяват към зелените инициативи чрез няколко кампании по озеленяване. С мероприятията за Деня на земята природната среда във варненски регион ще бъде обогатена с нови дървета, храсти, растителни видове и цветя. 
Озеленителната кампания ще се съсредоточи в три различни локации – в парковите пространства на курорта Св. Св. Константин и Елена, в зелените площи на помощното училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Кривня и в двора за външни игри и занимания на Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Изгрев“ във Варна.