Тобиас Биленщайн: Варна има условията да се превърне в топ СПА дестинация

30.09.2016

Една от основните теми във втория ден на Третия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм в курорта Св. св. Константин и Елена беше „Култура и СПА. Римските СПА курорти в Европа”. Сред лекторите бе и ръководителят на проекта „Римски СПА дестинации в Европа – по стъпките на римляните“  Тобиас Биленщейн. Пред Медийна група „Черно море” той коментира потенциала на Варна да развива културно-познавателен и СПА туризъм. 

- Г-н Биленщайн, какви са възможностите на Варна да развива културно-познавателен и СПА туризъм?
- Варна има потенциала да се превърне в център на СПА туризма. Разполагате с отлична база, хубави хотели за провеждане на СПА процедури. Варна ми напомня на едно място в Гърция, където това е постигнато и резултатите са изключително успешни. Вярвам, че тук има всички необходими ресурси, както и добри екипи от хора, които могат да превърнат Варна в топ СПА дестинация. 

- Кои са градовете, които са включени в проекта „Римски СПА дестинации в Европа – по стъпките на римляните“? 
- Много са... Има градове от Португалия, Гърция, столицата на Унгария - Будапеща, Франция, Германия и др. Всички те са и културно-познавателни, и СПА дестинации едновременно. Варна много ми напомня на повечето от тези градове. 

- Вие сте във Варна за третия конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм. Какви са впечатленията Ви от инициативата?
- Силно впечатление ми направи фактът, че в този конгрес се включиха много „силни играчи”, които не са само от частния сектор, а също и представители на общини, които развиват СПА туризъм. Според мен това е единственият правилен начин да се създаде силна дестинация - чрез колаборация между всички заинтересовани – и не само в национален, но и в регионален аспект. Във Варна се полагат големи усилия. По стъпките й трябва да тръгнат и много други общини, които искат да развиват СПА туризъм. 

- Каква е пресечната точка между културата от римско време и СПА туризма? 
- Всяка една от отделните дестинации, които се включват в проекта, тепърва предстои да се анализират в дълбочина. Трябва да се идентифицират приликите между тяхната култура, музика, кухня, традиции, но и да се откроят отличителните белези на всяка една. На тази база ще се направи общ туристически пакет, който да бъде представен на широката публика. Целта е да предложим на потребителите разнообразни кътчета, които предлагат възможности за уединеност. Варна е много подходяща да се включи в този проект, защото има черти, по които прилича на градовете, които вече са се включили, но има и своите отличителни белези, които я правят привлекателна и неповторима за туристите.  Няма правило дали общинската администрация или частният сектор трябва да бъде активната страна по проекта. Добре е да се участва съвместно, но едната страна все пак трябва да е водеща. Впечатленията, които получих по време на конгреса на БСБСПА, са, че частният сектор тук е набрал сериозна скорост и е много по-добре организиран, за да поеме щафетата, но, разбира се, трябва да има и подкрепата на общинската администрация, за да се получат нещата. 
 
- Откога е в ход проектът? 
- Проектът е в ход от година и половина. Планирано е той да продължи 5 години, което означава, че в рамките на следващите три години и половина има още много неща да се направят за неговото популяризиране. Идеята е след изтичането на този петгодишен период максимално много хора да знаят за термалните СПА условия на римските пътеки не само в страните, които участват в проекта, а и в цяла Европа, защо не и извън нея. 
 
- Как е повлиял проектът на туристопотока в градовете, които са се включили до момента? 
- Туристопотоците към основните дестинации в проекта са значително подобрени. Очаквано по-високи са резултатите за дестинации, които са били наложени на туристическата карта на Европа и преди включването им в проекта. При останалите дестинации мога да кажа, че е нараснала тяхната разпознаваемост. Всички бележат ръст в приходите от туризъм и се очаква той да бъде по-значителен през следващите години. 

- Включването на Варна в проекта „Римски СПА дестинации в Европа – по стъпките на римляните“ ще допринесе ли за удължаването на туристическия сезон? 
- Сам по себе си този проект не би бил условие за удължаване на сезона във Варна, защото той трябва да се комбинира с група фактори. На първо място трябва да бъдат уредени транспортни въпроси, за да бъде дестинацията лесно достъпна през цялата година.  За тези два-три дни престой в града и курорта Св. св. Константин и Елена  се убедих, че като материална база в ресторанти и хотели Варна е подготвена. Тенденциите в Европа са, че много голяма част от туристите започват да планират своите почивки непосредствено преди заминаването и периодът,  вместо да е седмица, 10 дни или повече, започва да става 3-4-5 дни. Община Варна трябва да се нагоди към туристопоток, който търси гъвкави, къси почивки. Трябва да се удължи периодът на чартърите и да има полети от Германия, Австрия, Франция и през септември, октомври, ноември. 

Източник: ИА Черно море