Холдинг Варна подкрепя студенти в специалност "Туризъм"

12.04.2016


Холдинг Варна АД и Фондация "Св. Св. Константин и Елена" излъчиха стипендиантите по програма "Туризъм", които ще бъдат финансово подпомогнати през летния семестър на тази учебна година. Мария Петрова Димчева – студентка в Икономически университет-Варна, на 19 години и Вероника Йорданова Йорданова от СУ "Св. Климент Охридски", на 21 години, ще получат подкрепа от по 1500 лв., които ще им се изплатят на 5 равни месечни вноски. 

Стипендиантската програма на Холдинг Варна и Фондация "Св. Константин и Елена" в специалност "Туризъм" предизвика изключително голям интерес сред студентите, въпреки амбициозното основно изискване за досегашен среден успех от поне 5.50. Това наложи и удължаване на срока за прием на документи. За стипендиите документи подадоха рекорден брой кандидати – 70 студенти от 16 български университета и колежи. Запърви път в кампанията се включиха и студенти от Висшето училище по мениджмънт във Варна и Колежа по туризъм в Благоевград. 

Кандидатурите бяха разгледани от 7-членно жури, в чийто състав са представители на академичните общности на различни висши училища в страната. 

През тази учебна година Холдинг Варна учреди 4 стипендии за студенти в специалност "Туризъм" на обща стойност 6 000 лв. – по две за летния и зимния семестър. Стипендиите се осигуряват чрез Фондация „Св. Св. Константин и Елена”, която реализира от 2014 година стипендиантски програми в различни области - "Туризъм", "Здраве чрез СПА", "Социално дело и социален мениджмънт", "Изкуства".

След приключване на първия етап Холдинг Варна и Фондацията ще имат готовност да обявят и кампанията за набиране на кандидат-стипендианти за зимния семестър на учебната 2015/2016 г.