Сертификати
Холдинг Варна е сертифициран по международните стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и ISO 13009
 
 
Системата за управление на качеството по ISO 9001 осигурява инфраструктура, процедури, процеси и ресурси, необходими на организацията, както да наблюдава, така и да подобрява своите резултати по отношение на ефикасност, обслужване на клиентите и най-добро качество на продукта. Сертифицирането по ISO 9001 също допринася за подобряване на цялостното функциониране на организацията, решаване на текущи проблеми и разширяване на пазарните възможности.
ISO 14001 e международният стандарт за системи за управление на околната среда (CУОС) и е най-широко използваният стандарт за СУОС в света, с повече от 14 000 сертифицирани организации във Великобритания и над 250 000 сертификата, издадени в световен мащаб.
ISO 45001:2018 е основен механизъм за всяка организация, която оперира в сферата на осигуряване на здраве и безопастност на работното място. Стандартът поставя основните изисквания за управление на здравето и безопастността на работното място, и представлява средство за подпомагане подобряването на цялостното представяне, свързано със здраве и безопасност. 
ISO 13009:2015  ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО УСЛУГИ. ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА КОНЦЕСИОНЕРИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПЛАЖОВЕ
Морският туризъм е един от крайъгълните камъни на българската икономика и в няколко региона представлява основният икономически източник за крайбрежните курорти.
Концесията  и поддържането  на плажовете  и съответно увеличаването на експлоатацията на брега довежда до бързо развитие на този тип секторната икономика  и по отношение на заетостта. През юли 2018 г. беше приет Закон за концесиите, като транспониране на законодателството на ЕС (ДИРЕКТИВА 2006/123/ЕО).
Стандарт ISO 13009:2015 предоставя насоки, определени в международен план, за концесионерите на плажните ивици, като гарантира високо ниво по отношение на обслужването, устойчивото управление и планиране, собствеността на плажа, надеждната инфраструктура и потребностите от предоставяне на услуги, включително безопасност на плажа, информация и комуникация, почистване и извозване на отпадъци. 
Стандартът ISO 13009: 2015 е приложим за плажове, курорти, безплатно оборудване за плажове, клубове, спортни асоциации и др
Набират проекти за пленера по скулптура "Докосване до природата"-Произведения за градска среда/кашпи във Варна

Набират проекти за пленера по скулптура "Докосване до природата"-Произведения за градска среда/кашпи във Варна

12.03.2020

Събитието ще се проведе от 7 до 23 май 2020 г. Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ обявява конкурс за проекти за VI...

Прочети повече >
Над 5000 лв.събра благотворителна кампания "Мартеници 2020" на Фондация Св.Св. Константин и Елена

Над 5000 лв.събра благотворителна кампания "Мартеници 2020" на Фондация Св.Св. Константин и Елена

02.03.2020

Даренията са за деца в неравностойно положение Десетата благотворителна инициатива на Фондация Св. Св. Константин и Елена за продажба на...

Прочети повече >
Журналисти от Investor Media Group с награди от Асоциацията на българските авиокомпании

Журналисти от Investor Media Group с награди от Асоциацията на българските авиокомпании

23.03.2017

Призовете са за отразяване на състоянието на авиацията в България Двама журналисти от  Investor Media Group бяха наградени днес...

Прочети повече >
Нов прием по стипендиантска програма "Изкуства" на фондация "Св.Св. Константин и Елена"

Нов прием по стипендиантска програма "Изкуства" на фондация "Св.Св. Константин и Елена"

21.03.2017

Два нови арт проекта на студенти ще подкрепи през 2017 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ чрез стипендиантската си...

Прочети повече >