Социална отговорност
Холдинг Варна АД подкрепя стремежа на младите хора към по-добро образование, активен и здравословен начин на живот, отглеждането и обучението на деца в неравностойно положение, развитие на изкуството.

Холдинг Варна АД възприема корпоративната социална отговорност като проява на свободната воля на бизнеса да участва и допринася за подобряването на общата икономическа обстановка у нас. Компанията е част от обществото и за нея също са осезаеми неизбежните промени, които настъпват с процесите на глобализация и развитието на новите информационни технологии. Хората срещат все по-големи затруднения в адаптацията си към световните нововъведения в сферата на здравеопазването, екологията, социалната политика и образованието. Днес повече от всякога обществото изпитва потребност да бъде подкрепено от бизнеса. 

В областта на корпоративната социална отговорност Холдинг Варна АД провежда последователна политика, като поема конкретни ангажименти към най-уязвимите групи на обществото, насърчава младежки инициативи, целящи бъдещата успешна реализация на младите хора, насочва вниманието си и към своите служители, за да им създаде оптимални условия за труд и отдих.

Във фокуса на подкрепа са няколко основни сектора:

Човешки капитал и условия на труд
•    развитие на здравословни и безопасни условия на труд
•    обучение и развитие на персонала
•    доброволчески програми за служители
•    удовлетвореност и ангажираност на служителите
•    създаване и поддържане на добри трудови отношения със служителите  и техните семейства
•   организиране на  ежегоден Тим билдинг, който се провежда в Екопарк-Варна и събира служителите от всички дъщерни дружества на Холдинга и техните семейства, приятели и партньори на Холдинг Варна АД

Околна среда и здраве
Екологията и съхраняването на природните ресурси са тема, която вълнува широката общественост. Като отговорен член на обществото Холдинг Варна се ангажира с опазването на околната среда и насочва част от благотворителните си инициативи към екологията. 
• Ежегодно се предприемат инициативи по залесяване и почистване на крайбрежната алея. Провеждат се акции по възстановяване на розариума в Морската градина на Варна. Организират се кампании по залесяване и обогатяване на флората и фауната на най-стария български курорт по Българското Черноморие – к.к. „Св.Св. Константин и Елена”. 
•  Холдинг Варна АД е генерален спонсор на най-голямото пролетно състезание „Аладжа манастир” на платформата за спортни мероприятия от нов тип - iRun
•  Ходлинг Варна АД е спонсор на ПСК „Черно море”
     
Общество
•    Холдинг Варна АД подкрепя политиката на корпоративна социална отговорност на всички свои дъщерни дружества;
•    За да подкрепи най-уязвимата част от обществото в състава на Холдинга е учредена е Фондация „Св.Св. Константин и Елена”. Една от целите на Фондацията е чрез  инициативата си „Арт-Фонд” да подпомага деца в неравностойно положение от домовете за деца, лишени от родителска грижа.  Тя реализира и инициативи в подкрепа на възрастни хора в домове, подпомага успешна социална интеграция на деца - сираци. С благотворителната дейност на Фондация „Св.Св. Константин и Елена” можете да се запознаете на сайта:   http://www.foundation.bg/
•     "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД” е дъщерно дружество на Холдинг Варна АД и получава пълна подкрепа за всички свои благотворителни инициативи. Посредством едноименната фондацията, Зелен фонд, Уелнес фонд и Арт Фонд "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД осъществява поредица от спомоществователни дейности. Подробна информация за тях можете да намерите на сайта:  http://www.stconstantine.bg/initiatives

Знание и образование
•    Важна част от дейността на фондация „Св.Св. Константин и Елена” е подпомагането на деца и студенти за тяхното образование. Чрез дарения и спонсорства Фондацията стимулира младите хора към личностно развитие и по-висока степен на квалификация. Тя ежегодно учредява стипендии и стажове за студенти от висшите учебни заведения в страната в областите: Туризъм, Социално дело, Изкуство, Уелнес и СПА. 

•    През тази година Холдинг Варна АД учреди отделна стипендия по програма „Туризъм”, която бе връчена чрез  Фондация „Св.Св. Константин и Елена”


Холдинг Варна АД е част от глобалната икономическа общност. Съзнавайки, че  социално отговорният бизнес е по-стабилен и устойчив във времето, Холдингът го възприема като част от корпоративната си политика и като елемент от процеса на бизнес планирането. Като изпълнява своите отговорности Холдинг Варна АД се стреми да оправдае очакванията на обществото.


 
Набират проекти за пленера по скулптура "Докосване до природата"-Произведения за градска среда/кашпи във Варна

Набират проекти за пленера по скулптура "Докосване до природата"-Произведения за градска среда/кашпи във Варна

12.03.2020

Събитието ще се проведе от 7 до 23 май 2020 г. Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ обявява конкурс за проекти за VI...

Прочети повече >
Над 5000 лв.събра благотворителна кампания "Мартеници 2020" на Фондация Св.Св. Константин и Елена

Над 5000 лв.събра благотворителна кампания "Мартеници 2020" на Фондация Св.Св. Константин и Елена

02.03.2020

Даренията са за деца в неравностойно положение Десетата благотворителна инициатива на Фондация Св. Св. Константин и Елена за продажба на...

Прочети повече >
Журналисти от Investor Media Group с награди от Асоциацията на българските авиокомпании

Журналисти от Investor Media Group с награди от Асоциацията на българските авиокомпании

23.03.2017

Призовете са за отразяване на състоянието на авиацията в България Двама журналисти от  Investor Media Group бяха наградени днес...

Прочети повече >
Нов прием по стипендиантска програма "Изкуства" на фондация "Св.Св. Константин и Елена"

Нов прием по стипендиантска програма "Изкуства" на фондация "Св.Св. Константин и Елена"

21.03.2017

Два нови арт проекта на студенти ще подкрепи през 2017 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ чрез стипендиантската си...

Прочети повече >