Финансови отчети
 
2024 г.
Уведомление за финансово състояние към 31.03.2024 г./индивидуален/

2023 г.
Консолидиран финансов отчет за 2023 г.
Индивидуален финансов отчет за 2023 г.
Уедомление за финансово състояние към 31.12.2023 г. /консолидиран/
Отчет на емитента на облигации към 31.12.2023 г.
Уведомление за финансово състояние към 31.12.2023 г. /индивидуален/
Отчет на емитента на облигации към 30.09.2023 г.
Уведомление за финансово състояние към 30.09.2023 г./консолидиран/
Уведомление за финансово състояние към 30.09.2023 г./индивидуален/
Отчет на емитента на облигации към 30.06.2023 г.
Консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
Индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.
Уведомление за финансово състояние към 31.03.2023 г. /консолидиран/

Отчет на емитента на облигации към 31.03.2023 г.
Уведомление за финансово състояние към 31.03.2023 г. /индивидуален/


2022 г.
Консолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г.
Отчет на емитента на облигации към 31.12.2022 г на консолидирана основа
Индивидуален финансов отчет за 2022 г. 
Отчет на емитента на облигации към 31.12.2022 г.
Уведомление за финансово състояние към 31.12.2022 г. /консолидиран/

Уведомление за финансово състояние към 31.12.2022 г. /индивидуален/
Уведомление за финансово състояние към 30.09.2022 г. /консолидиран/
Отчет на емитента на облигации към 30.09.2022 г.
Уведомление за финансово състояние към 30.09.2022 г. /индивидуален/
Отчет на емитента на облигации към 30.06.2022 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2022 г.
Уведомление за финансово състоянив към 31.03.2022 г. /консолидиран/
Отчет на емитента на облигации към 31.03.2022 г.
Уведомление за финансово състояние към 31.03.2022 г. /индивидуален/

2021 г.
 
Отчет на емитента на облигации към 31.12.2021 г. на консолидирана основа
Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г.
Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.
Отчет на емитента на облигации към 31.12.2021 г.
Уведомление за финансово състояние към 31.12.2021 г. /консолидиран/
Уведомление за финасовото състояние към 31.12.2021 г.(индивидуален)

Отчет на емитента на облигации към 30.09.2021 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2021 г.
Междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.
Междинен отчет на емитента на облигации към 30.06.2021 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2021 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.
Междинен отчет на емитента на облигации към 31.03.2021 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г. 

Отчет на емитента на облигации към 31.03.2021 г.
Междинен финансов отчет към 31.03.2021 г.

2020 г.

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.
Годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.
Отчет на емитента на облигации към 31.12.2020 г.
Междинен консолидиран отчет към 31.12.2020 г.
Отчет на емитент на облигации към 30.09.2020 г.
Междинен консолидиран отчет към 30.09.2020 г.
Междинен финансов отчет към 30.09.2020 г.

Отчет на емитент на облигации към 30.06.2020 г.
Отчет на емитент на облигации към 31.03.2020 г.
Междинен консолидиран отчет към 30.06.2020 г.
Междинен консолидиран отчет към 31.03.2020 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.
Междинен финансов отчет към 31.03.2020 г.


2019 г.

Отчет на емитента на облигации към 31.12.2019 г.
Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.
Годишен финансов отчет към 31.12.2019 г.
Междинен консолидиран отчет към 31.12.2019 г. 

Междинен отчет за изпълнение на задълженията по облигационна емисия към 31.12.2019 г. 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г.
Консолидиран финансов отчет на Холдинг Варна АД към 30.09.2019 
Отчет на емитент на облигации към 30.09.2019
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2019
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2019 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019
Отчет на емитент на облигации към 31.03.2019 
Междинен индивидуален финансов отчет  към  31.03.2019


2018 г.

Годишен отчет на емитент на облигации към 31.12.2018
Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 
Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.
Отчет на емитент на облигации към 31.12.2018 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.
Междинен финансов отчет към 31.12.2018 г. 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г. 
Отчет на емитент на облигации към 30.09.2018 г.
Междинен финансов отчет към 30.09.2018
Междинен консолидиран финансов отчет към  31.03.2018 г. 
Отчет на емитент на облигации към 31.03.2018 г. 
 

 2017 г.

Междинeн консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г. 
Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.
Годишен отчет на емитент на облигации към 31.12.2017 г.

Годишен отчет на емитент на облигации към 31.12.2017 г. 
Отчет на емитент на облигации към 31.12.2017 г.
Годишен финансов отчет към 31.12.2017 г. 
Отчет на емитент на облигации към 31.12.2017 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.
Междинен финансов отчет към 31.12.2017 г.
Отчет на емитент на облигации към 30.09.2017 г.
Отчет на емитент на облигации към 30.09.2017 г.

 

2016 г.
 

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г.
Годишен финансов отчет към 31.12.2016 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г.
Междинен финансов отчет към 31.12.2016 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г.
Междинен финансов отчет към 30.09.2016 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2016 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г
Междинен финансов отчет към 31.03.2016 г.

2015 г.

 

2014 г.

2013 г.

Набират проекти за пленера по скулптура "Докосване до природата"-Произведения за градска среда/кашпи във Варна

Набират проекти за пленера по скулптура "Докосване до природата"-Произведения за градска среда/кашпи във Варна

12.03.2020

Събитието ще се проведе от 7 до 23 май 2020 г. Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ обявява конкурс за проекти за VI...

Прочети повече >
Над 5000 лв.събра благотворителна кампания "Мартеници 2020" на Фондация Св.Св. Константин и Елена

Над 5000 лв.събра благотворителна кампания "Мартеници 2020" на Фондация Св.Св. Константин и Елена

02.03.2020

Даренията са за деца в неравностойно положение Десетата благотворителна инициатива на Фондация Св. Св. Константин и Елена за продажба на...

Прочети повече >
Журналисти от Investor Media Group с награди от Асоциацията на българските авиокомпании

Журналисти от Investor Media Group с награди от Асоциацията на българските авиокомпании

23.03.2017

Призовете са за отразяване на състоянието на авиацията в България Двама журналисти от  Investor Media Group бяха наградени днес...

Прочети повече >
Нов прием по стипендиантска програма "Изкуства" на фондация "Св.Св. Константин и Елена"

Нов прием по стипендиантска програма "Изкуства" на фондация "Св.Св. Константин и Елена"

21.03.2017

Два нови арт проекта на студенти ще подкрепи през 2017 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ чрез стипендиантската си...

Прочети повече >