повече
 • Холдинг Варна АД

  Публично акционерно дружество с 20 години история
 • Недвижими имоти

  строителство, инвестиции, дялово участие
 • Финансови услуги

  Консултиране, гъвкавост, стратегии, комбиниране на финансови инструменти
 • проектиране

  Услуги, консултации, анализи и стратегическо планиране
 • Медии и комуникации

  телевизия, радио, реклама, издателска дейност
 • ТУРИЗЪМ

  Хотелиерство и развлекателни дейности
Добре дошли

ХОЛДИНГ ВАРНА АД е учреден през 1996 г. с предмет на дейност придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва; производство на стоки и услуги; oсъществяване на търговска, посредническа дейност; oрганизиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството;
Информация за емитентите може да намерите в страницата на Комисията за финансов надзор и Infostock.bg.
ХОЛДИНГ ВАРНА АД е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Капитал и акционери

Акциите на Дружеството се търгуват на официалния пазар, Сегмент Стандарт на Българска фондова борса-София АД,
а сделките се извършват чрез лицензирани инвестиционни посредници. Акциите са включени в борсовите индекси SOFIX,
BGBX40 и BGTR30. Борсовият код на холдинга е HVAR. Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централен депозитар АД

Дружеството е емитент на корпоративни облигации, приети за търговия на БФБ-София с борсов код  5V2C
Структурата на основните акционери на Холдинг Варна АД към 30 септември 2020 г. е представена, както следва:
    
Акционери Брой акции        %
     
Юридически лица 6 153 171 94,87
Физически лица 332 726 5,13
  6 485 897 100.00
 


 
 
25
ГОДИНИ
ИСТОРИЯ
39
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
14200
акционери
122
ПАРТНЬОРИ
КЛИЕНТИ
 • Набират проекти за пленера по скулптура "Докосване до природата"-Произведения за градска среда/кашпи във Варна

  Набират проекти за пленера по скулптура "Докосване до природата"-Произведения за градска среда/кашпи във Варна

  12.03.2020

  Събитието ще се проведе от 7 до 23 май 2020 г. Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ обявява конкурс за проекти за VI пленер-конкурс "Докосване до природата – Произведения за градинска среда /кашпи“....

  повече
 • Над 5000 лв.събра благотворителна кампания "Мартеници 2020" на Фондация Св.Св. Константин и Елена

  Над 5000 лв.събра благотворителна кампания "Мартеници 2020" на Фондация Св.Св. Константин и Елена

  02.03.2020

  Даренията са за деца в неравностойно положение Десетата благотворителна инициатива на Фондация Св. Св. Константин и Елена за продажба на ръчно изработени мартеници събра над 5000 лв. Средствата са в подкрепа на 110 деца в неравностойно...

  повече
 • Журналисти от Investor Media Group с награди от Асоциацията на българските авиокомпании

  Журналисти от Investor Media Group с награди от Асоциацията на българските авиокомпании

  23.03.2017

  Призовете са за отразяване на състоянието на авиацията в България Двама журналисти от  Investor Media Group бяха наградени днес от Асоциацията на българските авиокомпании. Журналистът от Investor.bg Надежда Бочева получи...

  повече
 • Нов прием по стипендиантска програма "Изкуства" на фондация "Св.Св. Константин и Елена"

  Нов прием по стипендиантска програма "Изкуства" на фондация "Св.Св. Константин и Елена"

  21.03.2017

  Два нови арт проекта на студенти ще подкрепи през 2017 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ чрез стипендиантската си програма „Изкуства“.   Крайният срок за прием на документите се удължава до 31...

  повече
Холдинг Варна е сертифициран по международните стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и ISO 13009
 
 
Системата за управление на качеството по ISO 9001 осигурява инфраструктура, процедури, процеси и ресурси, необходими на организацията, както да наблюдава, така и да подобрява своите резултати по отношение на ефикасност, обслужване на клиентите и най-добро качество на продукта. Сертифицирането по ISO 9001 също допринася за подобряване на цялостното функциониране на организацията, решаване на текущи проблеми и разширяване на пазарните възможности.
ISO 14001 e международният стандарт за системи за управление на околната среда (CУОС) и е най-широко използваният стандарт за СУОС в света, с повече от 14 000 сертифицирани организации във Великобритания и над 250 000 сертификата, издадени в световен мащаб.
ISO 45001:2018 е основен механизъм за всяка организация, която оперира в сферата на осигуряване на здраве и безопастност на работното място. Стандартът поставя основните изисквания за управление на здравето и безопастността на работното място, и представлява средство за подпомагане подобряването на цялостното представяне, свързано със здраве и безопасност. 
ISO 13009:2015  ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО УСЛУГИ. ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА КОНЦЕСИОНЕРИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПЛАЖОВЕ
Морският туризъм е един от крайъгълните камъни на българската икономика и в няколко региона представлява основният икономически източник за крайбрежните курорти.
Концесията  и поддържането  на плажовете  и съответно увеличаването на експлоатацията на брега довежда до бързо развитие на този тип секторната икономика  и по отношение на заетостта. През юли 2018 г. беше приет Закон за концесиите, като транспониране на законодателството на ЕС (ДИРЕКТИВА 2006/123/ЕО).
Стандарт ISO 13009:2015 предоставя насоки, определени в международен план, за концесионерите на плажните ивици, като гарантира високо ниво по отношение на обслужването, устойчивото управление и планиране, собствеността на плажа, надеждната инфраструктура и потребностите от предоставяне на услуги, включително безопасност на плажа, информация и комуникация, почистване и извозване на отпадъци. 
Стандартът ISO 13009: 2015 е приложим за плажове, курорти, безплатно оборудване за плажове, клубове, спортни асоциации и др
Виж всички...